Abilități pe care le dobândești prin cercetare

  • Gândirea critică
  • Creativitate
  • Rezolvarea de probleme complexe
  • Analiza datelor
  • Comunicare
  • Lucru în echipă
  • Acceptarea incertitudinii
  • Curiozitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *